قیمت بسته های فروشگاه ساز شاپی سافت

انواع بسته فروشگاهی برای راه اندازی فروشگاه آنلاین موفق

راه اندازی سریع / قابل تغییر / امنیت بالا / طرح های گوناگون

0$/mo
 • بسته فروشگاهی پایه

 • مناسب برای کسب و کارهای خانگی
  ۳
  میلیون تومان
  ماژول درگاه پرداخت آنلاین از طریق تمامی بانک ها
  افزودن محصول و گروه های محصول به تعداد نامتناهی
  تعریف انواع سطوح دسترسی برای کاربران
  جستجو و فیلترینگ پیشرفته
  مدیریت انبار و موجودی کالا
  سبد خرید آنلاین
  تعریف انواع مالیات و دیگر مبالغ اضافی
  ساخت صفحات گوناگون به تعداد نامحدود
  طرح ها و قالب های گرافیکی متنوع
  مدیریت پیشرفته سفارشات و ارسال
  امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای انبارداری، حسابداری و CRM ها
0$/mo
 • بسته فروشگاهی ساده

 • مناسب برای استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا
  ۳
  میلیون تومان
  ماژول درگاه پرداخت آنلاین از طریق تمامی بانک ها
  افزودن محصول و گروه های محصول به تعداد نامتناهی
  تعریف انواع سطوح دسترسی برای کاربران
  جستجو و فیلترینگ پیشرفته
  مدیریت انبار و موجودی کالا
  سبد خرید آنلاین
  تعریف انواع مالیات و دیگر مبالغ اضافی
  ساخت صفحات گوناگون به تعداد نامحدود
  طرح ها و قالب های گرافیکی متنوع
  مدیریت پیشرفته سفارشات و ارسال
  امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای انبارداری، حسابداری و CRM ها
0$/mo
 • بسته فروشگاهی پیشرفته

 • مناسب برای فروشگاه های در حال رشد
  ۳
  میلیون تومان
  ماژول درگاه پرداخت آنلاین از طریق تمامی بانک ها
  افزودن محصول و گروه های محصول به تعداد نامتناهی
  تعریف انواع سطوح دسترسی برای کاربران
  جستجو و فیلترینگ پیشرفته
  مدیریت انبار و موجودی کالا
  سبد خرید آنلاین
  تعریف انواع مالیات و دیگر مبالغ اضافی
  ساخت صفحات گوناگون به تعداد نامحدود
  طرح ها و قالب های گرافیکی متنوع
  مدیریت پیشرفته سفارشات و ارسال
  امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای انبارداری، حسابداری و CRM ها
0$/mo
 • بسته فروشگاهی حرفه ای

 • مناسب برای فروشگاه های بزرگ و حرفه ای
  ۳
  میلیون تومان
  ماژول درگاه پرداخت آنلاین از طریق تمامی بانک ها
  افزودن محصول و گروه های محصول به تعداد نامتناهی
  تعریف انواع سطوح دسترسی برای کاربران
  جستجو و فیلترینگ پیشرفته
  مدیریت انبار و موجودی کالا
  سبد خرید آنلاین
  تعریف انواع مالیات و دیگر مبالغ اضافی
  ساخت صفحات گوناگون به تعداد نامحدود
  طرح ها و قالب های گرافیکی متنوع
  مدیریت پیشرفته سفارشات و ارسال
  امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای انبارداری، حسابداری و CRM ها